بيوگرافي
مطالب ويژه
برای مراقبت و ترمیم بهتر زخم چه راهکاری وجود دارد؟
عوارض بوتاکس
از حقوق شخصی خود در امر درمان آگاه شوید.
قابل توجه کسانی که می خواهند بوتاکس بزنند
پرسشهای رایج در مورد پیوند مو
سوالات رایج بیماران در مورد تزریق چربی
تزریق چربی بهتر است یا تزریق ژل
آیا با خرید چند کرم با مارک معروف پوستی زیبا پیدا می کنم ؟ ( قسمت دوم )
آیا جایگزینی جهت درمان با رو آکوتان وجود دارد
آیا با خرید چند کرم با مارک معروف پوستی زیبا پیدا می کنم؟ (قسمت اول)
چه ضد آفتابی برای پوست مناسب است قسمت اول
چرا گاهی درمان جوش یا غرور جوانی موفقیت آمیز نیست (قسمت دوم)
چرا گاهی درمان جوش یا غرور جوانی موفقیت آمیز نیست
تفاوتهای بنیادین طب سنتی ایرانی اسلامی با طب مدرن
 
صفحه اصلي
عوارض بوتاکس
از حقوق شخصی خود در امر درمان آگاه شوید.
پرسشهای رایج در مورد پیوند مو
قابل توجه کسانی که می خواهند بوتاکس بزنند
سوالات رایج بیماران در مورد تزریق چربی
تزریق چربی بهتر است یا تزریق ژل
برای مراقبت و ترمیم بهتر زخم چه راهکاری وجود دارد؟
سوالات پزشکی كاربران
پيام هاي كاربران
گالري عكس
سايت هاي مرتبط
چرا گاهی درمان جوش یا غرور جوانی موفقیت آمیز نیست
آیا با خرید چند کرم با مارک معروف پوستی زیبا پیدا می کنم ؟ ( قسمت دوم )
آیا با خرید چند کرم با مارک معروف پوستی زیبا پیدا می کنم؟ (قسمت اول)
چه ضد آفتابی برای پوست مناسب است قسمت اول
تفاوتهای بنیادین طب سنتی ایرانی اسلامی با طب مدرن
آیا جایگزینی جهت درمان با رو آکوتان وجود دارد
چرا گاهی درمان جوش یا غرور جوانی موفقیت آمیز نیست (قسمت دوم)
جستجوی مطالب
 
 
 
Isfahan University of Medical sciences