بيوگرافي
آدرس،شماره تماس،زمان ویزیت، لیست خدمات
آدرس،شماره تماس،زمان ویزیت، لیست و قیمت خدمات
مطالب ويژه
لیپولیز لیزر
مراقبت های پس از پیوند مو
آدرس،شماره تماس،زمان ویزیت، لیست و قیمت خدمات
برای مراقبت و ترمیم بهتر زخم چه راهکاری وجود دارد؟
عوارض بوتاکس
از حقوق شخصی خود در امر درمان آگاه شوید.
قابل توجه کسانی که می خواهند بوتاکس بزنند
پرسشهای رایج در مورد پیوند مو
سوالات رایج بیماران در مورد تزریق چربی
تزریق چربی بهتر است یا تزریق ژل
آیا با خرید چند کرم با مارک معروف پوستی زیبا پیدا می کنم ؟ ( قسمت دوم )
آیا جایگزینی جهت درمان با رو آکوتان وجود دارد
آیا با خرید چند کرم با مارک معروف پوستی زیبا پیدا می کنم؟ (قسمت اول)
چه ضد آفتابی برای پوست مناسب است قسمت اول
چرا گاهی درمان جوش یا غرور جوانی موفقیت آمیز نیست (قسمت دوم)
چرا گاهی درمان جوش یا غرور جوانی موفقیت آمیز نیست
تفاوتهای بنیادین طب سنتی ایرانی اسلامی با طب مدرن
 
صفحه اصلي
تزریق چربی بهتر است یا تزریق ژل
سوالات رایج بیماران در مورد تزریق چربی
قابل توجه کسانی که می خواهند بوتاکس بزنند
پرسشهای رایج در مورد پیوند مو
از حقوق شخصی خود در امر درمان آگاه شوید.
عوارض بوتاکس
برای مراقبت و ترمیم بهتر زخم چه راهکاری وجود دارد؟
مراقبت های پس از پیوند مو
لیپولیز لیزر
آدرس،شماره تماس،زمان ویزیت، لیست خدمات
سوالات پزشکی كاربران
پيام هاي كاربران
گالري عكس
سايت هاي مرتبط
آیا جایگزینی جهت درمان با رو آکوتان وجود دارد
تفاوتهای بنیادین طب سنتی ایرانی اسلامی با طب مدرن
آیا با خرید چند کرم با مارک معروف پوستی زیبا پیدا می کنم ؟ ( قسمت دوم )
آیا با خرید چند کرم با مارک معروف پوستی زیبا پیدا می کنم؟ (قسمت اول)
چرا گاهی درمان جوش یا غرور جوانی موفقیت آمیز نیست
چرا گاهی درمان جوش یا غرور جوانی موفقیت آمیز نیست (قسمت دوم)
چه ضد آفتابی برای پوست مناسب است قسمت اول
جستجوی مطالب
 
 
 
Isfahan University of Medical sciences